‹ Takaisin Yritysyhteistyö-sivulle

Yhteistyötä motivoituneiden mimmien kanssa

· Ajankohtaista · Yritysyhteistyö · Milja Köpsi

Laurea AMK:n kumppanuus Mimmit koodaa -ohjelman kanssa kiteytyy kolmeen asiaan – helppouteen, lisäarvon tuottamiseen toinen toisilleen ja innostuneeseen yhteisöön.

Laurea-ammattikorkeakoulu on yksi Mimmit koodaa -ohjelman pitkäaikaisista oppilaitoskumppaneista – yhteistyötä on takana jo kolme vuotta, ja tulevaisuus tuo niitä tullessaan vielä lisää:

– Ohjelmassa on paljon sellaista, mistä me Laureassa hyödymme – hyvää sisältöä, motivoitunut yhteisö ja innostuneet vetäjät. Haluamme jatkaa yhteistyötä niin pitkään, kun voimme tarjota lisäarvoa toinen toisillemme, kertoo Laurea AMK:n tietojenkäsittelyn lehtori Lassi Virtanen

Laurea AMK on Uudellamaalla kuudella kampuksella toimiva ammattikorkeakoulu, jossa voi opiskella tietojenkäsittelyn lisäksi kaikkiaan yli 30 eri tutkintoa suomeksi ja englanniksi. Mimmit koodaa -oppilaitoskumppanuuden myötä Laureassa on haluttu laajentaa oppilaitoksen omaa IT-alaan verkostoa sekä tarjota AMK:n ydinosaamista ohjelman käyttöön.

Oppilaitos onkin ollut mukana joka kerta Mimmit koodaa -virtuaalitapahtumassa, järjestänyt ohjelman yhteisölle webinaareja sekä tarjonnut mahdollisuuksia osallistua Laurea AMK:n järjestämille verkkokursseille, -opintojaksoille ja -luennoille.

Laureassa tarjotaan mielellään sopivia, kertaalleen tutkinto-opiskelijoille tehtyjä opintosisältöjä ja -kokonaisuuksia myös eteenpäin ulkoisille sidosryhmille.

– Meille on helppoa, kun ei tarvitse tuottaa uusia kurssi- tai webinaarisisältöjä puhtaalta pöydältä. Samalla saamme kerran tehdylle työlle tuplahyödyn, Virtanen kertoo.

Yhteistyö ohjelman kanssa on sujunut aina hyvin ja joustavasti. Tämä näkyy esimerkiksi ohjelman Slack-kanavalla sekä uutiskirjeessä – tieto Laurean avoimesta verkko-opintojaksosta saattaa olla jo saman päivän aikana jaettu niiden kautta eteenpäin.

– Tämä on juuri sellaista vastavuoroista yhteistoimintaa, millaisessa haluamme olla mukana. Ylimääräistä säätöä tai byrokratiaa ei ole ollut, vaan esimerkiksi uusi ideoita lähdetään työstämään samantien, hän kehuu.

Mimmit koodaa = Motivoituneiden mimmien yhteisö

Virtanen nostaa erityisesti Mimmit koodaa -ohjelman yhteisön kumppanuuden valtiksi. Ohjelman koko ajan kasvava yhteisö on hyvin motivoitunut ottamaan selvää IT-alasta ja sen työ- ja opiskelumahdollisuuksista. Laurea AMK:lle tällaisessa verkostossa mukana oleminen on vain etu.

– Verkoston kautta tavoittaa helposti alasta kiinnostuneita, joille voi jakaa suoraan koulutussisältöjä, mistä tietää olevan heille lisäarvoa. Samalla voimme tuoda Laureaa esille myös mahdollisena opinahjona potentiaalisille opiskelijoille.

Yhteisön jäsenet eivät ole kiinnostuneita kuulemaan pelkästään teknologia-alan mahdollisuuksista, vaan he ovat hyvin motivoituneita oppimaan uutta, ottavat innokkaasti osaa verkkokursseille ja myös suorittavat ne loppuun, Virtanen selventää.

– Harvassa yhteisössä yhteishenki ja motivaation taso on näin korkealla tasolla.

Vastavuoroisesti Laurea AMK:n opiskelijoita ohjataan myös ohjelman piiriin – ohjelma nimittäin tarjoaa heille laaja-alaisesti tietotaitoa, tiiviin yhteisön sekä myös mahdollisuuden tutustua ohjelman muiden yhteistyökumppaneiden tuottamiin kurssisisältöihin.

– Opiskelijoille tärkeää on myös verkostoituminen IT-yrityksiin, ja Mimmit koodaa on yksi hyvä yhteistyöverkosto myös niiden suuntaan, Virtanen huomauttaa.

Koodausalan myytit murtuvat

Mimmit koodaa -ohjelma tekee Virtasen mielestä tärkeää työtä IT-alan moninaisuuden edistämiseksi. Naisten osuus IT-alan tutkinto-opiskelijoista onkin selkeästi kasvussa, mikä on hänestä erittäin myönteinen kehityskulku.

– Esimerkiksi vuosituhannen alkupuolella IT-tutkintojen puolella oli vain yksittäisiä naisia. Siihen nähden naisten määrä on jo kasvanut selvästi.

Virtanen näkee, että naisten lähteminen IT-alalle tuo alalle paitsi uusia osaajia myös kaivattua moninaisuutta. Myös muista ammateista IT-alalle siirtyvillä alanvaihtajilla on huikean paljon tervetullutta osaamista bittien ja tavujen ulkopuolelta.

– Kaikki muu ammatillinen ymmärrys on arvokasta ohjelmistokehityksen näkökulmasta. Mitä enemmän meillä on IT-alalla erilaisia näkökulmia tarjolla, sitä parempaa teknologiaa saamme tulevaisuudessa aikaan.

Virtasesta IT-ala mielletään edelleen helposti pelkäksi koodaamiseksi, eikä alan opintoihin uskalleta välttämättä siksi hakea.

– Siksi on tärkeää, että on Mimmit koodaa -ohjelman tyyppisiä toimijoita, jotka aktiivisesti tuo esiin alan monipuolisuuden, murtamaa siihen liitettyjä ennakkoluuloja ja madaltamaa kynnystä lähteä alalle.