‹ Takaisin Blogit-pääsivulle

Oppeja testaamisesta

· Blogi · IT-alan teemat · Työ IT-alalla · Tuuli Ashurst-Pitkänen

Ohjelmistotestaus ei ole vain työtä, vaan myös oppimisen ja kehittymisen lähde. Se tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden oppia monia arvokkaita taitoja, jotka ovat hyödyllisiä niin työelämässä kuin henkilökohtaisessakin elämässä. Tässä muutamia asioita, joita itse olen oppinut ja kehittänyt oman työni kautta:

1. Ongelmanratkaisutaidot: Testauksessa törmää usein odottamattomiin virhetilanteisiin, joita täytyy ratkaista nopeasti ja tehokkaasti. Ongelmanratkaisutaidot ovat tässä avainasemassa. Testaajan täytyy käyttää luovuuttaan ja omia taitojaan selvittääkseen missä tilanteessa virhetilanne syntyi ja miten tilanteeseen päädyttiin. Testaajan tehtävä ei ole varsinaisesti ratkaista ongelmaa, mutta on avainasemassa juurisyyn löytämiseen. Testaajan tehtävähän ei ole vain todentaa, että joku asia toimii, vaan myös päinvastoin pyrkiä rikkomaan, jotta ongelmat löydetään.

2. Järjestelmällisyys ja tarkkuus: Esimerkiksi testitapauksia laatiessa ja suorittaessa tulee olla äärimmäisen tarkka, jotta virheet löydetään mahdollisimman laajasti ja korjataan ennen tuotantoon siirtämistä. Testaajan täytyy varmistaa, että kaikki sovelluksen tärkeät toiminnallisuudet testataan perusteellisesti ja että testikattavuus on riittävä. On myös toimittava järjestelmällisesti, jotta testauksen etenemisessä pysytään kartalla. Testausta ei kannata tehdä “sinne päin”.

3. Kommunikaatiotaidot: Esimerkiksi testiraporttien laatiminen ja virheiden raportoiminen vaatii selkeää ja tehokasta kommunikaatiota. Testaajan täytyy pystyä ilmaisemaan testitulokset ja mahdolliset ongelmat selkeästi ja ymmärrettävästi kehittäjille ja muille sidosryhmille. Jos bugi johtuu esimerkiksi virheellisestä koodista, ei syyllisten etsimisellä ole mitään merkitystä. Pääasia on löytää ongelmat, johtuvat ne mistä tahansa. Testaajilla on myös paras vastaus siihen, miten jotain kannattaa testata.

4. Priorisointitaidot: Esimerkiksi testausresurssien tehokas käyttö vaatii kykyä priorisoida tehtävät niiden tärkeyden mukaan. Testaajan täytyy pystyä tunnistamaan kriittiset toiminnot. Priorisoinnin tulisi ensisijaisesti tulla tuoteomistajalta tai vastaavalta taholta, mutta testaajan on myös tunnettava järjestelmän ominaisuudet ja niiden prioriteetit. On myös osattava priorisoida omaa tekemistään.

5. Jatkuva oppiminen: Työssä täytyy pysyä ajan tasalla uusista testausmenetelmistä -ja työkaluista. Riippuen työskenteleekö manuaalitestauksen vai automaation parissa tai testauksen hallinnoinnissa, ovat eri työkalut tärkeitä jokapäiväisiä apuvälineitä. Niitä myös kannattaa hyödyntää ja opetella uusia taitoja. Tällä on merkitystä myös uralla etenemisessä ja usein myös palkkaneuvotteluissa. Sertifikaateilla osaamisestaan saa myös mustaa valkoisella, työnantajat kyllä arvostavat niitä.

6. Tiimityöskentely: Esimerkiksi testaajien ja kehittäjien välillä tarvitaan tiivistä yhteistyötä virheiden korjaamiseksi ja laadun varmistamiseksi. Testaaja voi tilanteen mukaan olla myös apuna suunnittelussa. Myös testaustiimin sisällä ryhmätyöskentelytaidot ovat todella tärkeitä. On tärkeää myös pitää testaus osana kehitystyötä ja muita tiimejä, eikä erillisenä kokonaisuutena.

7. Ajanhallinta: Testausprojektien ja -tehtävien hallinta vaatii hyviä ajanhallintataitoja. Testaaminen voi opettaa tehokasta ajankäyttöä, priorisointia ja kykyä hallita useita tehtäviä samanaikaisesti. Aikataulujen kanssa pallottelu on arkipäivää.

8. Empatia: Laadunvarmistuksen osana on ymmärtää käyttäjien tarpeita ja odotuksia. Testaaminen voi opettaa empatiaa käyttäjien kohtaamia ongelmia kohtaan ja auttaa kehittämään käyttäjäkeskeistä ajattelutapaa. Välillä on hypättävä eri saappaisiin ja katsottava asioita toisesta vinkkelistä.

9. Stressinhallinta: Testaustyö voi olla joskus stressaavaa erityisesti tiukkojen aikataulujen tai vaativien projektien yhteydessä. Ohjelmistotestaus voi opettaa stressinhallintataitoja ja kykyä säilyttää rauhallisuus ja keskittyminen myös paineen alla. Itse olen oppinut tätä ajan ja kokemuksen myötä. Jokaisen kannattaa etsiä itselleen parhaat keinot stressinhallintaan ja huolehtia työn ja vapaa-ajan tasapainosta.

10. Joustavuus ja sopeutumiskyky: Testaus voi vaatia joustavuutta ja kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin ja vaatimuksiin. Testaajat voivat joutua nopeasti muuttamaan suunnitelmaa projektin edetessä. Tämä opettaa sopeutumaan muutoksiin ja olemaan joustava erilaisissa työympäristöissä. Toisaalta, riippuen järjestelmästä tai projektista, päivät voivat olla hyvinkin rutiininomaisia. Parasta on tunnistaa omat tavat toimia, millä sektorilla haluaa työskennellä, mitkä seikat tylsistyttää ja mistä innostuu.

 

Yhteenvetona ohjelmistotestaus tarjoaa paljon enemmän kuin vain mahdollisuuden löytää virheitä ohjelmistosta. Työ on myös vastavuoroista: tietyt ominaisuudet voivat tehdä loistavan testaajan ja toisaalta testaus itsessään voi opettaa paljon uusia tapoja ja vahvuuksia. Voi olla vaikka teknisesti lahjakas ja keskittyä tekniseen puoleen testiautomaation parissa. Testauksessa voi suunnata myös puhtaasti manuaalitestaukseen, jolloin pääsee “käpistelemään”. Tutkiva testaus on oma lempilajini. Tai sitten voi koordinoida, suunnitella ja hallinnoida testausta. Itse olen kokeillut näitä kaikkia ja pikkuhiljaa se oma polku sieltä on löytynyt. Kaikkea kannattaa testata!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *