‹ Takaisin Blogit-pääsivulle

”Muuta asioita omalla esimerkilläsi!”

· Blogi · Uratarinat · Milja Köpsi

Poikkitieteellisyyden ilmentymä

Essi Isohanni työskentelee Vincitillä yrityksen sisäisissä osaamisen kehitystehtävissä nimikkeellä Director of Competence Development. Hän viihtyi hyvin 18 vuoden ajan yliopistonlehtorina Tampereen teknillisellä yliopistolla ohjelmoinnin opetuksen parissa, ja nykyiset työkaverit kutsuvatkin häntä reksiksi. Yritykset ovat todella kiinnostuneita osaamisen kehittämisestä, mikä tarjosi Essille vuosi sitten loistavan tilaisuuden vaihtaa suuntaa. Asioiden kehittäjän roolin ottaminen on Essille luontevaa, ja nykyinen tehtävä sopiikin hänelle kuin nenä päähän hänen opetuksensa ja kehityshankkeiden värittämän taustansa puolesta. Hän on ollut lisäksi mukana kansainvälisessä nuorisotoiminnassa vetämässä maailmalla lasten ja nuorten leirejä.

Essi on ohjelmistotekniikan diplomi-insinööri ja ohjelmoinnin opettamisesta väitöskirjan kirjoittanut tekniikan tohtori, joka opiskelee parhaillaan sosiaalipsykologiaa ja sosiologiaa. Hän voisi olla koodaamassa, mutta hän on ajautunut opetuspuolelle, ja onkin varsinainen poikkitieteellisyyden ilmentymä. Diplomi-insinöörin tutkinto on hyvä pohja, ja teoreettisen tietämyksen ja teknisen osaamisen päälle on ollut hyvä rakentaa konkreettista, poikkitieteellistä osaamista mielenkiintoisten tehtävien parissa. Erilaiset yhdistelmät ovat kovia valtteja työelämässä!

Essillä on tapana tehdä asiat todella hyvin ja perusteellisesti. Hän on saanut Tampereen teknillisen yliopiston vuoden luennoijan palkinnon sekä opetuksen kehittämispalkinnon. IT-alan parasta antia on sen joustavuus ja mahdollisuus vaikuttaa itse työaikaan sekä -paikkaan, mikä helpottaa elämää. Haastavinta puolestaan on osaamisen kehittäjän näkökulmasta jatkuva oppiminen ja oman osaamisen ajan tasalla pitäminen, sillä aina tulee jotakin uutta. Toisaalta tämä on myös ihanaa, sillä se mahdollistaa jatkuvan kehittymisen, minkä osalta Essi mielellään auttaa kollegojaan.

Ensimmäinen ohjelmointikurssi vei mukanaan

Essin lapsuuden haave oli tulla matematiikan opettajaksi, eikä hän pitkään aikaan ottanut muita vaihtoehtoja edes huomioon. Lukion opinto-ohjaaja kuitenkin kertoi Essille, että hän voisi opiskella Tampereen teknillisessä korkeakoulussa matematiikan opettajan pätevyyden osana diplomi-insinöörin tutkintoa. Päättäväisenä siitä, että hänestä tulisi joka tapauksessa matematiikan opettaja, Essi päätti, että voisihan hänestä tulla lisäksi diplomi-insinööri. Ensimmäisen vuoden opintoihin kuului yksi ohjelmointikurssi, joka kolahti täysin ja vei saman tien mukanaan. Kurssilla pääsi tekemään itse tietokoneohjelmia, mikä oli kiinnostavaa vaihtelua muiden kurssien ruutuvihon ja kynän muodostamaan asetelmaan. Kurssin virittämä innostus ohjelmoinnista ja koodaamisen flow saivat Essin vaihtamaan sähkötekniikan koulutusohjelmasta tietotekniikan koulutusohjelmaan. Ohjelmoinnissa ja koodaamisessa parasta onkin se, että pääsee paitsi suunnittelemaan, myös itse toteuttamaan ohjelmia sekä näkemään niiden toimivuuden käytännössä. Tässä akateemisessa käsityöalassa oman tekemisen riemu on aivan omaa luokkaansa!

Opettajan pätevyys unohtui kokonaan, ja vasta tehdessään diplomityötään Essi muisti, että hänestähän piti tulla opettaja, eikä hänellä ollut opettajan pätevyyttä edes suoritettuna. Valmistumisensa jälkeen Essi kuitenkin osallistui hänen intonsa herättäneelle ohjelmointikurssille luennoitsijan roolissa, ja tulihan opettajan koulutuskin lopulta suoritettua ja haave opettajuudesta toteutettua. Essi on edelleen kiitollinen valveutuneelle lukion opinto-ohjaajalle, joka näytti hänelle, että hänessä on potentiaalia vieläkin enempään. Essi on saanut paljon tukea myös isältään ja insinööriäidiltään.

Naisten alalla oleminen tulee tehdä näkyväksi

Essi pohti jo yläasteella, että miksi hän oli ainoa nainen valinnaisessa atk-ryhmässä sekä lähes ainoa nainen laajan matematiikan ja fysiikan ryhmissä. Teknillisessä korkeakoulussa sukupuolten välinen epätasa-arvoinen jakauma ei enää ihmetyttänyt, kun siihen oli jo tottunut. Ala kaipaa erilaisilla taustoilla, näkemyksillä ja kokemuksilla varustettuja osaajia rikkomaan stereotypioita. Tekniikkaa on kaikkialla, ja ala tarvitsee niin teknisesti päteviä kuin palvelumuotoilun, käytettävyyden, designin ja liiketoimintaosaamisenkin hallitsevia ammattilaisia.

Essi kokee, että sukupuolten sisäiset erot ovat jopa sukupuolten välisiä eroja merkittävämpiä. Kuitenkin toisinaan naiset tuntuvat tarvitsevan miehiä enemmän rohkaisua, ja saman tasoisen harjoitustyön esittäminen tapahtuu usein naispuolisen opiskelijan osalta vaatimattomammin kuin työnsä jäljestä ylpeän miespuolisen opiskelijan. Kukaan ei ole täydellinen ja kaikkien pitää oppia uutta, joten naisten ei kannattaisi olla liian kriittisiä omaa osaamistaan kohtaan. Tärkeintä on aito into ja kiinnostus alaa kohtaan, eli rohkeasti mukaan vain!

Essi korostaa oman esimerkin voimaa, sillä sen avulla asenteet ja asiat saadaan muuttumaan käytännössä. Näyttäkää tuleville sukupolville omalla esimerkillänne, että niin nainen kuin mieskin voi tehdä juuri sitä, mitä itse haluaa. Essi nauttii siitä, että hän on voinut itse rohkaista nuoria naisia omalla esimerkillään luennoimalla naisena ohjelmointikurssilla, ja hän on saanut positiivista palautetta, että on mahtavaa nähdä naisiakin alalla. Naisia kohdellaan ohjelmistoalalla hyvin, eikä Essi näe mitään syytä, miksi ala ei sopisi naisille. Myös #Mimmitkoodaa-ohjelma on todella merkittävässä asemassa, sillä sen avulla naisten alan uratarinoita tuodaan näkyviksi. Näyttäkää, että #Mimmitkoodaa!

Haastattelimme

Essi Isohanni
Director of Competence Development
Vincit