‹ Takaisin Blogit-pääsivulle

”IT-osaamista tarvitaan kaikkialla!”

· Blogi · Uratarinat · Milja Köpsi

Tavoitteena tarjota enemmän nyt ja tulevaisuudessa

Kseniia Petrova on Venäjältä kotoisin oleva kaksilapsisen perheen äiti, joka on asunut Suomessa kuusi vuotta. Viime vuonna hän pääsi Turun yliopistoon biolääketieteelliseen koulutusohjelmaan, mitä ennen hän työskenteli lähihoitajana sairaaloissa ja kotihoidossa. Aktiivisuutensa ja motivaationsa siivittämänä Kseniia löysi työharjoittelupaikan Synteettisen lääkekemian laboratorio -nimisestä tutkimusryhmästä laboranttina kemiallisiin analyyseihin liittyen. Sen jälkeen hän pääsi Olli Pentikäisen MedChem.fi-nimiseen tutkimusryhmään tutkijan assistentiksi tietotekniikan pariin. Kseniia on edelleen molempien tutkimusryhmien jäsen, sillä niiden käyttämät menetelmät täydentävät hyvin toisiaan, minkä vuoksi ryhmät tekevät keskenään paljon yhteistyötä.

MedChem.fi:ssä ohjelmoidaan ja kehitetään ohjelmia, validoidaan käytössä olevia menetelmiä, toteutetaan erilaisia projekteja sekä seulotaan lääkeaineiden tietokantoja ja molekyylejä. Monipuolinen tutkimusryhmä muodostuu biologien, kemistien ja yhden fyysikon muodostamasta kirjavasta joukosta. Ryhmän ainoa fyysikko on koko ryhmän IT-tukihenkilö, mutta muuten mukana ei ole suoranaisia IT-alan osaajia. Kseniia onkin päättänyt lähteä laajentamaan IT-alan osaamistaan tarjotakseen enemmän niin nykyisessä työssään kuin tulevaisuudessakin. Valinta oli itsestään selvä asia niin Kseniialle ja hänen perheelleen kuin MedChem.fi:n jäsenillekin Kseniian motivaation ja taitojen hyödyllisyyden vuoksi.

Kseniia on ahkera, tiedonjanoinen ja idearikas tekijä, joka toisinaan innostuu haalimaan jopa liikaa tekemistä kerrallaan. Itsenäinen Kseniia työskentelee sekä mahdollisimman hyvin että nopeasti. Hän motivoituu tavoitteiden saavuttamisesta, ja pieniä voittoja ja onnistumisen kokemuksia tuleekin päivittäin. Myös haastavia tilanteita tulee toki vastaan, kun uusien asioiden kohdalla joutuu miettimään, mistä aloittaa hankkiakseen uutta osaamista. Kseniian suurimmat mielenkiinnon kohteet ovat kemia, ohjelmointi sekä tietotekniikka ja sen soveltaminen. Opiskelu on Kseniialle elämäntyyli; se on paitsi päätoiminen tekeminen, myös harrastus ja mielenkiinnon kohde. Kseniia ratkoo mielellään erilaisia arvoituksia, ja mikäli aikaa löytyy, harrastaa myös liikuntaa.

IT-osaamista tarvitaan alalla kuin alalla

Biologian ja kemian opiskelijoissa on enemmän naisia, mutta yhdeksänhenkisessä, tietotekniikkaa hyödyntävässä MedChem.fi:ssä on vain kaksi naista. Tämä yllätti Kseniian, sillä luulisi, että myös biologian ja kemian tutkimuksesta kiinnostuneiden joukossa olisi paljon naisia. Tilanne saattaa kuitenkin muuttua tulevaisuudessa, sillä alojen nopean kehityksen myötä IT-osaamista tarvitaan, hyödynnetään ja arvostetaan yhä enenevissä määrin. Biolääketieteen, biologian ja kemian koulutusohjelmat kaipaisivat teoreettisuuden vastapainoksi myös käytännön sovellusalueita painottavia IT-alan kursseja, jotta alan laajat sovellusalueet aukeaisivat opiskelijoille jo opintojen alkumetreillä. Kirkkaat tavoitteet motivoivat oppimaan näitä tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksien näkökulmasta hyödyllisiä taitoja.

On mahtavaa kehittyä sekä oppia uusia asioita ja menetelmiä, mutta tämän eteen on tehtävä myös paljon töitä. Teknologiat uusiutuvat jatkuvasti, ja omaa osaamista on ylläpidettävä, jotta tieteellisen tutkimuksen ja työn laatu pysyvät kehityksen mukana. Kseniian ja hänen kokeneen ohjaajansa Sannan, MedChem.fi:n toisen naisjäsenen mukaan sekä parasta että haastavinta alassa onkin sen nopean kehityksen mukana pysyminen. Biolääketiede on todella monipuolinen ja laaja ala, johon liittyvää osaamista voi hyödyntää laidasta laitaan lääkealan yrityksistä sairaaloihin ja yliopiston tutkimusryhmistä yksityisiin yrityksiin. Tulevaisuuden avainsana on lisäksi tekoäly, sillä sen rooli ja hyödyntämismahdollisuudet muun muassa tieteellisessä tutkimuksessa kasvavat kasvamistaan. IT-alan osaamista voidaankin verrata hyödyllisyytensä laajuuden osalta englannin kielen taitoon. Kseniia korostaa, että IT-alan taitoja tarvitaan laajasti kaikkialla. Myös sinun alallasi.

Hanki lisää osaamista ja pidä tavoite kirkkaana mielessäsi!

Osaamisen laajentamisen aloittamisen tiellä saattaa olla epäselvyys siitä, mistä aloittaa, sillä erilaisia vaihtoehtoja on niin paljon. Kseniia suosittelee kysymään rohkeasti muilta alan ihmisiltä, mitä kautta he ovat kehittäneet omia taitojaan. Kseniia on saanut konkreettisia vinkkejä Mimmit koodaa -ohjelman kautta, minkä myötä hän on ilmoittautunut Aalto-yliopiston Ohjelmoinnin perusteet 1 -verkkokurssille aikomuksenaan jatkaa myös Ohjelmoinnin perusteet 2 -kurssille, Vincit – Level Up Your Python -workshoppiin, josta hän sai todella paljon mielenkiintoisia ideoita ja apua sekä IBM:n AI & Lemmikit- ja Microsoft – Fundamentals of Programming (with Node.js) -tapahtumiin. Kannattaa osallistua erilaisiin workshoppeihin, joissa kaikkia huomioidaan ja autetaan tasavertaisesti osaamistason mukaisesti ja joissa voi verkostoitua muiden, auttamishaluisten osaajien kanssa.

Kseniia kannustaa kaikkia alanvaihtajia hankkimaan rohkeasti lisää osaamista omasta taustasta, tavoitteista tai epäilyksistä riippumatta. Nollasta aloittaminen on työlästä, ja jokaisella on syitä olla aloittamatta, mutta kehittyäkseen on aloitettava jostakin, ja palkintona saatava osaaminen tarjoaa lukemattomia, toinen toistaan mielenkiintoisempia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Osaamisen hyödyllisyyttä konkretisoi selkeä tavoite, jonka osalta sitä voi tulevaisuudessa hyödyntää. Kaikista arvokkainta on saada uusia ideoita sekä mahdollisuus tarjota enemmän osaamista. Osaamisen kasvaessa tulee myös enemmän varmuutta siitä, että on tullut otettua oikea askel elämässä eteenpäin.

Haastattelimme

Kseniia Petrova

Biolääketieteen opiskelija / Turun yliopisto

Tutkijan assistentti / MedChem.fi-tutkimusryhmä