‹ Takaisin Blogit-pääsivulle

”IT-alalla jokaisen nurkan takana on jotakin uutta!”

· Blogi · Työ IT-alalla · Uratarinat · Milja Köpsi

Sattuman kautta koodariksi

Spontaani ja haasteista pitävä Magdalena Stenius eli Magda on kotoisin Helsingistä, ja hän toimii ohjelmistokehittäjänä Valohai-nimisessä startupissa Turussa. Magda on opiskellut artesaaniksi ja luokanopettajaksi, ja hän on juuri valmistunut kasvatustieteiden maisteriksi. Hän on työskennellyt vaihtelevissa tehtävissä muun muassa luokanopettajan sijaisena ja pienempien lasten parissa päiväkodissa. Magda päätyi alalle puhtaasti sattumalta, sillä ilmoittautuessaan myöhässä sivuainekurssille, tilaa oli vain ohjelmoinnin opettamisen alkeiskurssilla. Hippimäinen Magda koki, etteivät tietokoneet ja teknologia olleet alkuunkaan häntä varten. Mieli kuitenkin muuttui nopeasti, sillä kurssi pyyhki harmaat mielikuvat IT-alasta yllättäessään luovuudellaan – koodaaminen voisikin olla kokeilemisen arvoista!

Magda on ollut aktiivinen ruotsalaisessa naisille ja sukupuolivähemmistöille suunnatussa Pink Programming -organisaatiossa, mitä kautta hän päätyi kolmen kuukauden koodaus-bootcampille Tukholmaan. Ensimmäisessä työpaikassaan koodauksen parissa hän työskenteli Malmössä. Magdalla on todella läheiset välit diplomi-insinööri-isoäitiinsä, joka piti aina huolen siitä, että matematiikan lainalaisuudet olivat Magdalla pienenä hallussa – isoäiti on todellinen esikuva naisesta teknologia-alalla. Magda rakastaa vaihtelua, uuden oppimista ja kokeilua. Hän viihtyy nykyisessä työssään todella hyvin juuri siksi, että paikoilleen ei voi jäädä!

Kehittymisen mahdollistava työ ja rentouttava palautuminen ovat avainasemassa

Ensimmäisessä työpaikassaan konsulttina Magda löysi itsensä asiakkaan luona tilanteesta, jossa rooli oli epämääräinen, eikä apua ollut juurikaan saatavilla. Pian Magda ottikin asian puheeksi, jolloin hän pääsi osaksi toisen projektin tiimiä yhdessä työskentelemään. Vaikeistakin tilanteista pääsee eteenpäin puhumalla asioista avoimesti. Magdalle on kaikista tärkeintä päästä työskentelemään ja kehittämään osaamistaan yhdessä osaavien kollegojen kanssa. Ajatusten, kokemusten ja osaamisen jakamisen merkitystä ei voi tarpeeksi korostaa. Vaikka koodaamista voikin opiskella, on kyseessä ennen kaikkea käsityöala, jonka oppii parhaiten käytännössä. Kisällimäinen opiskelu onkin alalla suuressa roolissa; kokeneemman kollegan apu ja tuki on mittaamattoman arvokasta. Onneksi Magdan nykyinen työ mahdollistaa oppimisen ja kehittymisen yhdessä tiiminä työskennellen.

Valohai on startup, jossa on yhteensä 16 työntekijää. Magda työskentelee ensimmäistä kertaa tämän kokoisessa yrityksessä, ja hänen mielestään on todella mukavaa, kun kaikki kokevat olevansa aidosti osa työporukkaa. Valohain toimistot sijaitsevat Turussa ja Helsingissä, ja myös reissu- ja etätöiden teko onnistuu. Magda työskentelee kuitenkin mieluiten paikan päällä Turun toimistolla yhdessä muiden koodareiden kanssa, sillä yhdessä tekemällä oppii ja kehittyy nopeammin. Valohain neljän koodarin porukka jakaa tehtävät kaikkien kesken sitä mukaa, kun tehtäviä tulee ja tekijöillä on tilaa. Vaikka Magdalla onkin muita tiimin koodareita vähemmän työkokemusta, hän kokee itsensä tasavertaiseksi tiimin jäseneksi, mikä on todella tärkeää.

Valohailla on oma tuote: syväoppimisalusta, jota isompien yritysten Data Science -tiimit käyttävät erilaisten koneoppimismallien kehittämiseen, testaamiseen ja julkaisuun. Magdan työnkuvaan kuuluu alustan ominaisuuksien kehittäminen sekä asiakkaiden tekninen tukeminen. Keskiössä on asiakkaiden Data Science -tiimien tarpeisiin vastaaminen sekä heidän työskentelynsä tukeminen ja helpottaminen parhaalla mahdollisella tavalla, jotta he voivat keskittyä rakentamiensa koneoppimismallien kehittämiseen. Magdalle tärkeimpiä asioita työssä ovat uuden oppiminen ja luova tutkiskelu. Onkin mahtavaa, että töissä pääsee haastamaan itseään sekä vaikuttamaan siihen, minkälaisiin tehtäviin tarttuu. Itsenäisyys ja vapaus nostavat motivaation aivan uudelle tasolle. Magda on todella aktiivinen LevelUP Koodareiden Slack-ryhmässä, jossa keskustellaan paljon muun muassa uudenlaisista teknologioista ja työvälineistä sekä siitä, miten niitä voi käyttää niin töissä kuin työn ulkopuolellakin.

Vapaudella voi olla myös kääntöpuolensa. Mikäli ihmiset vaativat itseltään liikaa tai asettavat itselleen epärealistisia tavoitteita, saattaa nurkan takana odottaa loppuunpalaminen. Magda on nyt kolmatta vuotta työelämässä, joista kaksi ensimmäistä vuotta tuntuivat todella raskailta. Uuden oppimiseen meni paljon aikaa, eikä palautuminen onnistunut helposti. Vaikka ohjelmoijan työ onkin todella palkitsevaa, voi se olla myös todella raskasta, mikäli omista rajoista ja jaksamisesta ei tule pidettyä tarpeeksi huolta. Paljon on itsestä kiinni; omat rajat kannattaa paitsi tiedostaa ja asettaa, myös pitää niistä kiinni. Aina ei tarvitse pystyä kaikkeen – jokainen tarvitsee ja ansaitsee myös rauhallista vapaa-aikaa, lepoa ja lomaa. Rentoutuakseen ja palautuakseen Magda harrastaa käsitöiden tekemistä, lukemista, joogaa, uimista sekä luonnossa liikkumista.

”Kokeile uutta, tunne arvosi ja nauti siitä, mitä teet!”

Magda kokee, että erityisesti naisilla on taipumusta ylisuorittaa ja olla itselleen todella vaativia, eivätkä naiset aina välttämättä tiedosta omaa arvoaan ja saavutuksiaan samalla tavalla kuin miehet. Olisikin tärkeää, että naiset uskaltaisivat pyrkiä rohkeammin astumaan urallaan seuraavalle portaalle niin vastuun kuin palkkauksenkin osalta, sekä kannustaisivat ja tukisivat toisiaan tässä enemmän. Onneksi osaamista arvostetaan IT-alalla yleisesti myös hyvän palkan ja työsuhde-etujen muodossa.

Muutettuaan Ruotsiin koodaus-bootcampin perässä Magda koki saavansa paljon arvokasta vertaistukea ja kannustusta vähemmistöille suunnatuista tapahtumista – on mahtavaa voida jakaa ajatuksia tulevaisuuden haaveista samankaltaisten ihmisten kanssa. Onkin todella tärkeää, että on olemassa erilaisia naisille suunnattuja koodaustapahtumia ja -ohjelmia, kuten Pink Programming ja Mimmit koodaa -ohjelmat. Magda on ollut myös itse mukana järjestämässä naisille ja muunsukupuolisille ohjelmointikielen iltatapahtumia Turussa. Vaikka vähemmistöille suunnatut tapahtumat ovatkin todella voimaannuttavia, Magda toivoisi, että alan monimuotoisuus kasvaisi entisestään, eikä vain tietyille ryhmille suunnattuja tapahtumia enää tarvittaisi.

Magda osallistui ystävänsä kannustamana Summer of Code -nimisen koodauskesätapahtumasarjan järjestämiseen juuri koodaus-bootcampin aloitettuaan. Vaikkei hänellä ollutkaan juurikaan aikaisempaa kokemusta, päätyi hän avoimella asenteellaan sparraajaksi viiteen workshoppiin – ja sai todella positiivisen vastaanoton. Onneksi vastaan ei ole tullut lannistavia kokemuksia, vaan matkan varrelle osuneet ihmiset ovat tukeneet sekä olleet todella kannustavia. Muita auttaakseen ja innostaakseen ei tarvitse olla valmis, vaan omaa osaamistaan kannattaa alkaa jakaa sitä mukaa kun itse oppii!

Magda haluaa pysyä jatkossakin teknisessä roolissa sekä jatkaa uusien asioiden kokeilemista tietojenkäsittelyn ja devauksen saralla. Myös startup-maailma kiinnostaa, ja olisi mahtavaa löytää idea oman teknologia-startupin perustamiseksi. Alalla pidempään olleilla osaajilla on loistava mahdollisuus auttaa uusia tekijöitä alalle, ja kaikkia alalla aloittelevia ihmisiä Magda kannustaa seuraavien vinkkien avulla kohti unelmiensa uraa:

  • Kokeile uusia ja erilaisia asioita ennakkoluulottomasti, uteliaasti ja aidosti innostuneesti.
  • Älä ole liian ankara itsellesi tai vaadi itseltäsi liikaa, vaan ole armollinen itsellesi ja tunne oma arvosi.
  • Anna itsellesi aito mahdollisuus kiinnostua alasta ja nauti siitä, mitä teet!

 

Haastattelimme

Magdalena Stenius eli Magda
Full Stack Developer / Ohjelmistokehittäjä
Valohai

 

Otathan huomioon, että haastattelu on tehty ennen tämän hetkistä koronavirustilannetta, eli kuvailut sosiaalisia kontakteja sisältävistä työstä, harrastuksista ja muusta elämästä koskevat aikaa ennen tätä poikkeustilannetta. Muistutamme, että kaikkien tulee noudattaa ajankohtaisia ohjeistuksia ja määräyksiä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Ollaanhan kaikki henkisesti yhdessä ja toisiamme varten fyysisistä etäisyyksistä huolimatta!