Teknologia ala kiinnostaa naisia

Suomen työelämä on eriytynyt voimakkaasti sukupuolen mukaan: naiset ja miehet työskentelevät suurelta osin eri toimialoilla ja eri tehtävissä. Eriytyminen eli segregaatio pitää yllä ahtaita sukupuolistereotypioita, estää osaamisen täysimääräisen hyödyntämisen, vaikuttaa haitallisesti työmarkkinoiden toimintaan ja heijastuu myös palkkaeroihin ja sitä kautta eläkkeisiin.

Hyvin yleinen väite on, ettei naisia kiinnosta teknologia tai että, jopa biologia määräisi sukupuolen mukaisen kiinnostuksen esimerkiksi teknologiaan. Sukupuolittuneet mielikuvat ja sukupuoleen liitetyt normit tiettyjen alojen, ammattien ja tehtävien sopivuudesta vain tietylle sukupuolelle vaikuttavat nuorten koulutusvalintoihin ja estävät heitä tekemästä omannäköisiä valintoja. Puhumattakaan esimerkiksi aikuisista naisista jotka pohtivat alanvaihtoa. Asiaa on tutkittu vuosikymmeniä ja segregaation purkuun, sukupuolistereotypioihin sekä teknologiaennakkoluuloihin on löydetty syitä sekä purkukeinoja – keinoja joita mm. Mimmit koodaa ohjelma menestyksekkäästi on toteuttanut ja voinut näin ollen osoittaa, että teknologia todellakin kiinnostaa naisia.

Susanna Bairohin (TEK) sanoin ”Kiinnostus ei kasva tyhjiössä”.

Mukavia lukuhetkiä!

Miten valtion laitokset ottavat kantaa aiheeseen?

THL: Segregaation purku 

Valtioneuvosto: Sukupuolittuneet ammattikäsitykset yksi ammatillisen segregaation syy

Valtioneuvosto, Purkutalkoot: Nuorten koulutusvalintojen taustat ja keinot koulutus- ja ammattialojen sukupuolisegregaation lieventämiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottavat: Uusia työkaluja ja ratkaisuja työmarkkinoiden sukupuolen mukaisen eriytymisen purkamiseen

Tasa-arvon edistäminen työpaikoilla : Keinoja sukupuolen mukaisen segregaation purkamiseen

THL: Tasa-arvotiedon keskus

Tutkimuksia

The Gender(ed) Gap(s) in STEM: Explaining the persistent underrepresentation of women in STEM careers.
– Susanna Bairoh, TEK

Studying tech – still a man’s world. How can we change this?
– Mimmit koodaa, Women in Tech, Tekniikan Akateemiset, Accenture

Girls’ choices of IT careers : a nexus analytic inquiry
– Fanny Vainionpää, University of Oulu

The underrepresentation of women in the software industry: Thoughts from career-changing women
– Sonja Hyrynsalmi, LUT

Girls and Women in Science, Technology, Engineering, and Mathematics: STEMing the Tide and Broadening Participation in STEM Careers – Nilanjana Dasgupta and Jane G. Stout

Recruiting and hiring women in STEM fields. – Glass Christy, Minnotte Krista Lynn

Väitöskirjoja, opinnäytteitä ja tutkielmia

UEF: Koulutus- ja työurien sukupuolen mukaisen eriytymisen taustatekijät

Oulun yliopisto: Sukupuolen mukainen segregaatio ja sitä tukevia käytänteitä peruskoulussa

SUKUPUOLISTAVAT KÄYTÄNNÖT Kuvaileva kirjallisuuskatsaus alle 15–vuotiaisiin lapsiin kohdistuvista sukupuolistavista käytännöistä

Sukupuolten tasa-arvo nais- ja miesvaltaisella työpaikalla. Näkökulmana segregaatio, työnarvostus ja sukupuolistavat käytännöt

Erilaisia hankkeita

NAU! Tasa-arvoisesti uralle– hanke

SEGLI-hankkeen loppuraportti

Kirjallisuusvinkkejä

  • Kill It with Fire: Manage Aging Computer Systems (and Future Proof Modern Ones) / Marianne Bellotti
  • Näkymättömät naiset – Invisible Women / Caroline Criado Perez
  • Diversify / June Sarpong
  • Biased: Uncovering the Hidden Prejudice That Shapes What We See, Think, and Do / Jennifer L. Eberhardt
  • Reset: My Fight for Inclusion and Lasting Change /  Ellen K. Pao
  • Brotopia: Breaking Up the Boys’ Club of Silicon Valley / Emily Chang

Nämä kannattaa lukea (ja katsoa) sanoista joita valitsemme käyttää

How language shapes the way we think – Lera Boroditsky

Tutustu myös Inklusiiv: Resource Bank 

 

Mitä listaan kannattaisi lisätä? Lähetä ehdotuksesi linkin ja kuvaustekstin kera info@mimmitkoodaa.fi